• یزد ، بلوار جمهوری ، بعد ازبرج آسمان ، صنایع حرارتی برودتی ملانوری

تلگرام

مبدل حرارتی (Heat Exchanger)
تجهیزی است که برای انتقال انرژی حرارتی از یک سیّال به سیّال دیگر با دمای متفاوت استفاده می شود .به دلیل تنوع در کاربرد ، مبدل های حرارتی در صنایع گوناگونی نظیر صنایع نفت و پالایشگاهی ، پتروشیمی ، گاز ،صنایع حرارتی و برودتی و تاسیسات و تهویه
مطبوع ، صنایع غذایی و دارویی و فرایند های شیمیایی ، محیط زیست کاربرد دارند. در اکثر مدل های مبدل های حرارتی ، سیالات کاری با جداره ای جامد از هم جدا شده اند.

ممکن است سیّال گرم تر و سردتر از نوع تراکم پذیر و غیر قابل تراکم باشنداز انواع پرکاربرد و رایج مبدل ها حرارتی ، نوع پوسته لوله (Shell & Tube) می باشد که طراحی حرارتی و مکانیکی، تهیه نقشه های ساخت و مدارک مهندسی ، ساخت و تست
آنها برای متریال فلزی مختلف و بر اساس استانداردهای ASME و TEMA در محدوده توانمندی های شرکت بخار گستر شمس می باشد .